Privacybeleid

»»Privacybeleid
Privacybeleid 2018-05-24T16:14:37+02:00

Privacy statement Alliant Werkt en Alliant Select

Alliant Werkt en Alliant Select respecteren de privacy van een ieder die zich bij ons inschrijft, onze uitzend- en payrollkrachten en onze opdrachtgevers. Wij dragen er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie bij ons vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd in overeenstemming met ons privacy beleid.

In dit privacy statement leggen uit welke persoonlijke informatie wij van jou verzamelen en vastleggen, op welk moment en voor welke doeleinden. Ook maken wij inzichtelijk aan wie wij jouw gegevens verstrekken en wie wij deze laten verwerken. Daarbij is er een duidelijke omschrijving van jouw rechten en plichten en waar je terecht kunt bij vragen.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Dat gebeurt bij een inschrijving via de website, een telefonische inschrijving of wanneer je persoonlijk langskomt op onze vestiging. Ook kunnen we jou benaderen via publiekelijke websites waar jij je gegevens op hebt gezet en waaruit mogelijk blijkt dat je interesse kan hebben in onze dienstverlening.

Bezoek website

Wanneer je onze website bezoekt zullen wij pas persoonlijke gegevens verwerken wanneer je een inschrijving doet. Wel verwerken je IP-adres, locatie en registreren je bezoek aan de website en de route die je volgt. Dit doen wij om onze website en het gebruik ervan te verbeteren.

Inschrijving bij Alliant

De volgende gegevens verzamelen we van jou bij een inschrijving:

NAW gegevens, contactgegevens, geboortedatum en plaats, leeftijd en geslacht, curriculum vitae, eventuele referenties, rijbewijzen en reisbereidheid je beschikbaarheid en extra gegevens die wij of jijzelf belangrijk vindt om te vermelden.

Wanneer je daadwerkelijk aan het werk gaat via bemiddeling van Alliant hebben wij nog de volgende gegevens nodig:

Je ID kaart of paspoort, betalingsgegevens en burgerlijke staat.

Klanten, opdrachtgevers of andere zakelijke relaties

Van onze klanten verzamelen wij de contactgegevens, Kamer van Koophandel registratie, BTW nummer, betalingsgegevens en overige gegevens die van belang zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst. Deze gegevens zijn op verzoek inzichtelijk en te wijzigen. Wanneer er daadwerkelijk iemand via de bemiddeling van Alliant bij u gewerkt heeft, hanteren wij de wettelijke bewaar termijnen van uw gegevens.

Wat doen wij met jouw gegevens?

We gebruiken jouw gegevens om je onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Hieronder vallen onder andere, werving & selectie, bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll en salarisadministratie.

Aan wie verstrekken we jouw gegevens?

Wij verstrekken je gegevens alleen aan onze opdrachtgevers na akkoord van jou om je daarmee de beste dienstverlening te kunnen bieden.

Bij daadwerkelijke bemiddeling van Alliant zullen wij je gegevens verstrekken aan het payrollbedrijf welke de verloning verwerkt, zie alinea hieronder.

In geval van verzuim en de begeleiding daarvan zal een arbodienst ingeschakeld worden en indien van toepassing ook een Arboarts. Gezien de wettelijke verplichting van opvolging en begeleiding zullen wij jouw gegevens verstrekken welke relevant zijn voor deze opvolging en begeleiding. Indien noodzakelijk zullen wij ook jouw gegevens doorsturen naar het UWV, bijvoorbeeld wanneer je tijdens zikete uit dienst gaat.

Uitbesteding verloning

Onze salarisadministratie hebben wij uitbesteed aan een payrollbedrijf. Zodra je via ons te werk wordt gesteld zullen wij je gegevens met hen delen dit voor een correctie salarisverwerking. Voorafgaande je dienstverband zullen wij dit met je bespreken. Het privacy statement van het payrollbedrijf kunnen wij je verstrekken.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Zolang je gebruik wilt maken van onze dienstverlening bewaren je jouw gegevens. Ook hebben wij vanuit wet- en regelgeving verplichtingen tot het bewaren van gegevens. Wanneer je daadwerkelijk voor ons gewerkt hebt, volgen wij de wettelijke regels omtrent de bewaar termijnen. Wanneer je alleen ingeschreven staat bij ons en nog niet gewerkt hebt, kunnen wij op jouw verzoek per direct alle gegevens wissen. Tevens heb je het recht om je gegevens in te zien en te veranderen.

Intrekking gegevens

Zoals hierboven vermeld, kun je ten alle tijden je gegevens veranderen, intrekken of inzien. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. Wanneer je al via bemiddeling van Alliant hebt gewerkt moeten wij je gegevens bewaren volgens de wettelijke gestelde termijn.

Contactgegevens Alliant

Bij vragen over ons privacy statement kun je terecht bij je vaste contactpersoon van Alliant. Schriftelijke vragen kunnen gemaild worden aan ons info mailadres of per post gestuurd worden naar 1 van de adressen op onze website.

Alliant Werkt